Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Opis specjalności

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ma przygotować pedagoga jako człowieka, który widzi innego człowieka w sensie holistycznym, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem i opieką. Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych.

Co po studiach?

Wybór pedagogiki ze specjalnością Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza stwarza największe możliwości zatrudnienia, ponieważ jest to najbardziej uniwersalna pedagogiczna specjalność. Zdobyte na niej kompetencje osobiste i społeczne pozwolą na stworzenie własnego miejsca pracy, np. fundacja, indywidualna praktyka, placówka opiekuńczo-wychowawcza lub znalezienie zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, hospicjach, warsztatach terapii zajęciowej, bursach, internatach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz pomocy potrzebującym.

Dlaczego warto?

Wybór tej specjalności w Społecznej Akademii Nauk gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

  • rozpoznawania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju,
  • projektowania i realizacji działań z zakresu opieki, wychowania i terapii,
  • budowania, oceniania i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
  • współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej,
  • korzystania z technologii informacyjnej w gromadzeniu materiałów do pracy,
  • rozwijania cech charakteru, niezbędnych w pracy pedagoga: komunikatywności, kreatywności, cierpliwości, odpowiedzialności, umiejętności radzenia sobie ze stresem i
  • odnalezienia się w sytuacjach trudnych,
  • zdolności empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka,
  • umiejętności kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

Oferta łączona z SAN Łódź

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!